Ελευθέριος Ζερβός
Geo eXpert

Γεωτεχνικές Μελέτες

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της επιχείρησης αποτελούν οι γεωτεχνικές μελέτες.

Είδη Μελετών

  • Μελέτες θεμελίωσης τεχνικών έργων (κτιριακά έργα, αγωγοί ύδρευσης και αποχέτευσης, αντλιοστάσια, ΧΥΤΕΑ, ΧΥΤΑ, λιμενικά έργα, αγωγοί φυσικού αερίου κλπ.).
  • Μελέτες για έργα φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών.
  • Μελέτες για την αποκατάστασης από αστοχίες εδαφών και βράχων.
  • Μελέτες για έργα οδοποιίας, σηράγγων, σιδηροδρόμων.
  • Μελέτες και έρευνες δειγματοληπτικών γεωτρήσεων με δοκιμές Maag, Lugeon κλπ.
  • Έρευνες διάνοιξης φρεάτων και δειγματοληψίες.
  • Προγραμματισμός δοκιμών εδαφικών και βραχωδών δειγμάτων.

Ενδεικτικές Μελέτες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αξιολόγηση γεωτεχνικής, υδρογεωλογικής, γεωλογικής μελέτης που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο Υδραυλικής Προμελέτης για την οριοθέτηση, διευθέτηση έργων ανάσχεσης ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης ανάντη πόλεως Μάνδρας

ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ για το έργο «ΧΥΤΕΑ σε διάφορες περιοχές εντός των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας»

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ στα πλαίσια του Εργου ‘’Κατασκευή 7ης Κυψέλης ΧΥΤΕΑ της εταιρείας’’ στη θέση Κλεισούρα, Παραλία Διστόμου, Βοιωτία

Αλουμίνιο Ελλάδος ΑΕ

Οργάνωση και επίβλεψη Γεωτεχνικής έρευνας, με την εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων μήκους 570 μέτρων, στο λατομείο Αρτίμες, περιοχή Δρέπανου Αχαίας

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΕ

Οργάνωση – επίβλεψη – αξιολόγηση γεωτεχνικής έρευνας, στα πλαίσια του Έργου ‘’Μελέτη  Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Καλυβίων Δήμου Τρικάλων’’

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Οργάνωση – επίβλεψη – αξιολόγηση γεωτεχνικής έρευνας, στα πλαίσια του Έργου ‘’Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου και Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καμένων Βούρλων’’

Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου

Γεωτεχνικές Μελέτες
Ελευθέριος Ζερβός | GeoExpert, Γεωλόγος MSc | Περιβαλλοντολόγος
Close Search Window