Ελευθέριος Ζερβός
Geo eXpert

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Σύμφωνα με τη βασική Νομοθεσία (Απόφαση 2014, τις Αποφάσεις για την κατάταξη των Έργων σε κατηγορίες και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κάθε Έργου για τις περιβαλλοντικές μελέτες), το γραφείο εκπονεί τις παρακάτω μελέτες, με σκοπό την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Τεχνικών Έργων.

ΛΖ

Είδη Μελετών

 • Μελέτες περιβάλλοντος έργων και δραστηριοτήτων για τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ),
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων (Α1, Α2),
 • Μελέτες περιβάλλοντος για την τροποποίηση ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας,
 • Μελέτες περιβάλλοντος για την ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας,
 • Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση,
 • Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (τύπου Β),
 • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Αποκατάστασης,
 • Φάκελοι Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού,
 • Τεχνικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΤΕΠΕΜ),
 • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Για μεγάλα έργα).

Τα αντικείμενα των Μελετών είναι τα παρακάτω:

 • Υδραυλικά έργα (υδρογεωτρήσεις, φράγματα και λιμνοδεξαμενές, έργα εκτροπής υδάτων, υδρομαστεύσεις πηγών, αγωγοί μεταφοράς νερού, αρδευτικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης ροής υδάτων, φράγματα, υδροηλεκτρικά έργα).
 • Εγκαταστάσεις μεταφοράς, επεξεργασίας (ΕΕΛ) και διάθεσης αστικών λυμάτων, υγρών αποβλήτων βιομηχανικών μονάδων, στερεών αποβλήτων.
 • Χώροι υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ).
 • Εξόρυξη αδρανών υλικών, μαρμάρων και γρανιτών, μη μεταλλικών ορυκτών, αμμοληψίες, αποθεσιοθάλαμοι, δανειοθάλαμοι.
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική και ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές γεωτρήσεις).
 • Έργα οδοποιίας και λιμενικά έργα.
 • Εργασίες πολεοδομίας, ξενοδοχειακά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, κατασκηνώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, υπεραγορές, εκθεσιακά κέντρα, γκαράζ, νεκροταφεία, εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου.
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Αποθήκες (τροφίμων, χημικών ουσιών, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, βασικών μετάλλων, μεταλλικών προϊόντων, αφαλάτωση νερού).

Ενδεικτικές Μελέτες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΖΑΚΥΝΘΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «ΧΥΤΕΑ σε διάφορες περιοχές εντός των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας»

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

ΜΠΕ για το έργο ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ (Οδοποιία, Αθλητικό κέντρο Λαμίας)

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια Μελέτης της Επέκτασης και αναβάθμισης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ζακύνθου

ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Μελέτη Περιβάλλοντος για ανανέωση ΑΕΠΟ (τύπου Μ.Π.Ε.) για το έργο «Μονάδα παρασκευής σκυροδέματος στη θέση Κρέσπι Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας»

ΦΡΟΣΥΝΟΣ ΑΒΕΕ

Μελέτη διάθεσης λυμάτων ΕΕΛ Θήβας σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη

ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ

Περιβαλλοντική Μελέτη τύπου Β (ΠΠΔ), που αφορά στο Έργο «Αξιοποίηση αρδευτικού νερού του υδροταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων του Δ.Ν. Καζαντζάκης – Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής».

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Μελέτη επαναχρησιμοποίησης λυμάτων στα πλαίσια του Έργου ΄΄Μελέτη έργων μεταφοράς αστικών λυμάτων στην Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θήβας’’

ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ

“Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για το Έργο ‘’Ανόρυξη – αξιοποίηση Υδρευτικών Γεωτρήσεων στην περιοχή Βασιλιά – Μεγάλη Άμμου στη Σκιάθο’’

ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

Σύνταξη προκαταρκτικού φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου “Κατασκευή Φράγματος στη θέση Μεγάλη Παναγιά” στον Άγιο Ευστράτιο

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια ‘’Μελέτης της Αποχέτευσης ΔΔ. Νικηφόρου Φωκά (νότιοι οικισμοί)’’

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ειδικές Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής (τύπου ΜΠΕ) εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών σε 13 θέσεις Ν. Αχαίας, Κορινθίας, Αιτωλοακαρνανίας

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ‘ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ’

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Απόθεση πλεονάζοντων υλικών και τη λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας αδρανών υλικών σε τρεις αποθεσιοθάλαμους στην περιοχή “Αγιου Ιωάννη” Ρεγγινίου, Ν. Φθιώτιδας.

Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την αμμοληψία από την κοίτη του ποταμού Νέδα στην περιοχή του ΔΔ. Καρυών, Δ. Αυλώνας, Ν. Μεσσηνίας

ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκμετάλλευσης Λατομείου μαρμάρου στη θέση “Χειμωνικά” Γυρίου, Ζάκυνθος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ

Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του έργου “Βελτίωση χάραξης Δημοτικής οδού Καλιπάδου – Μαρινέικων – Πλάνου”, Ζάκυνθος.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΝ –ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Περιβαλλοντικές Μελέτες
Ελευθέριος Ζερβός | GeoExpert, Γεωλόγος MSc | Περιβαλλοντολόγος
Close Search Window