Ελευθέριος Ζερβός
Geo eXpert

Γεωφυσικές Μελέτες

Στα πλαίσια κατασκευής Τεχνικών Έργων και στην αναζήτηση του υπόγειου νερού, εφαρμόζεται η γεωηλεκτρική μέθοδος με μεγάλη επιτυχία.

 

Για την εκπόνηση Γεωφυσικών Ερευνών διατίθεται ειδικό μηχάνημα μέτρησης ειδικής αντίστασης σε διάφορα βάθη, με τη μέθοδο γεωηλεκτρικών διασκοπήσεων.

Όλα τα υλικά έδαφος και πετρώματα, έχουν μια ιδιότητα, την ειδική αντίσταση, η οποία εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις στους διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς. Μεταβολές στην ειδική αντίσταση των πετρωμάτων αποκαλύπτουν στοιχεία για τη σύσταση, έκταση των υπόγειων γεωλογικών σχηματισμών, αλλά κυρίως για την περιεκτικότητα σε νερό των σχηματισμών αυτών.

Με τη μέθοδο γεωηλεκτρικής διασκόπησης μετριέται η ειδική αντίσταση μέσω της μεταβολής δυναμικού ενός ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο δημιουργείται μέσα στη γη από ρεύμα που διοχετεύεται στην επιφάνεια του εδάφους.

geo2

Είδη Μελετών

  • Γεωφυσικές Έρευνες και Μελέτες με τη μέθοδο γεωηλεκτρικών διασκοπήσεων:

     – Για τον εντοπισμό ζωνών ρηγμάτων στα πλαίσια Υδρογεωλογικών και Τεχνικογεωλογικών μελετών.

     – Για τον εντοπισμό εγκοίλων στα πλαίσια Τεχνικογεωλογικών μελετών.

     – Για τον προσδιορισμό πάχους υδροφόρων γεωλογικών σχηματισμών στα πλαίσια ανόρυξης Υδρογεωτρήσεων.

     – Για τον προσδιορισμό πάχους αργιλικών στρωμάτων στα πλαίσια ελέγχου της ποιότητας του εδάφους θεμελίωσης Τεχνικών Έργων Υποδομής.

     – Για τον προσδιορισμό γεωθερμικών πεδίων στα πλαίσια Γεωθερμικών μελετών.

     – Για τη χαρτογράφηση ασυνεχειών γλυκού – αλμυρού νερού (μέτωπο υφαλμύρινσης) στα πλαίσια ειδικών Υδρογεωλογικών μελετών.

     – Για τη χαρτογράφηση περιοχών που έχουν μολυνθεί από απορρίμματα.

 

  • Γεωφυσικές Έρευνες και Μελέτες για τον σχεδιασμό της γείωσης στα πλαίσια της μηχανικής κατασκευής των φωτοβολταϊκών συστημάτων κλπ, με ειδικό όργανο.

Ενδεικτικές Μελέτες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

Υδρογεωλογική – γεωφυσική μελέτη για τον καθορισμό στρωματογραφίας στις θέσεις γεωτρήσεων οικισμού Αγ. Άννας

ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Γεωφυσική έρευνα – μελέτη σε ιδιοκτησία στην περιοχή Αιματόριζα Καλυβίων Θορικού για τη χαρτογράφηση στρωματογραφίας και του επιφανειακού υδροφόρου

SOVEL AE

Υδρογεωλογική – Γεωφυσική Μελέτη σε κτήμα 35 στρεμμάτων για ανόρυξη υδρογεώτρησης, σε ιδιοκτησία της Εταιρείας “TECTUM” ΑΕ, Κρυονέρι Αττικής’’.

TECTUM AE

Γεωφυσική και Γεωλογική ανάλυση των υπεδάφιων συνθηκών στη Γέφυρα του Πηνειού στη Γιάννουλη Λάρισας

ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Μελέτη γείωσης με τη χρήση γεωφυσικής μεθόδου, στα πλαίσια κατασκευής δύο φωτοβολταικών πάρκων, Βοιωτία

BENER SA

Υδρογεωλογική – Γεωφυσική Μελέτη σε κτήμα 200 στρεμμάτων για ανόρυξη υδρογεώτρησης, βόρεια του οικισμού Ερμιόνη, Αργολίδα

ΙΔΙΩΤΗΣ

Υδρογεωλογική – Γεωφυσική Μελέτη σε κτήμα για την ανόρυξη υδρογεώτρησης στη θέση Μαρκάτι Θορικού, Δήμου Κερατέας, Ν. Αττικής

ΙΔΙΩΤΗΣ

Γεωφυσικές Μελέτες
Ελευθέριος Ζερβός | GeoExpert, Γεωλόγος MSc | Περιβαλλοντολόγος
Close Search Window