Ελευθέριος Ζερβός
Geo eXpert

Γεωλογικές Μελέτες

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της επιχείρησης αποτελούν οι γεωλογικές μελέτες για τεχνικά έργα υποδομής.

geo1

Είδη Μελετών

  • Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (επικίνδυνα στερεά απόβλητα, περιοχές προς Πολεοδόμηση).
  • Γεωλογικές Μελέτες στα πλαίσια μελετών Τεχνικών έργων (Υγρά απόβλητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υδρογονάνθρακες, οδοποιΐα, δανειοθάλαμοι, υδραυλικά έργα, έργα ανάπλασης).
  • Γεωλογικές Μελέτες στα πλαίσια αντιμετώπισης εδαφικών μετακινήσεων και κατολισθητικών φαινομένων.
  • Σεισμοτεκτονικές έρευνες και μελέτες, στα πλαίσια ανάπτυξης τεχνικών έργων.
  • Γεωλογικές χαρτογραφήσεις βασιζόμενες σε τεκτονικά και νεοτεκτονικά στοιχεία.
  • Γεωλογικές μελέτες για τον προσδιορισμό Ποιότητας Πετρωμάτων και ταξινομήσεων Βραχομάζας
  • Γεωλογικές Εκθέσεις στα πλαίσια Πετρογραφικών και ορυκτολογικών Αναλύσεων.
  • Γεωλογικές Εκθέσεις στα πλαίσια επιβλέψεων φρεάτων και δειγματοληπτικών γεωτρήσεων.
  • Γεωλογικές Εκθέσεις στα πλαίσια εκπόνησης Τεχνικών Μελετών Εκμετάλλευσης Λατομείων αδρανών υλικών, μαρμάρων και άλλων δομικών λίθων.

Ενδεικτικές Μελέτες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

Γεωλογική μελέτη για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σεισμοτεκτονική μελέτη για το έργο ‘’Βασικός Σχεδιασμός και Αδειοδότηση Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 651MW στη ΒΙΠΕ Θίσβης’’

ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ για το έργο «ΧΥΤΕΑ σε διάφορες περιοχές εντός των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας»

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ στα πλαίσια του Έργου ‘’Κατασκευή 7ης Κυψέλης ΧΥΤΕΑ της εταιρείας’’ στη θέση Κλεισούρα, Παραλία Διστόμου, Βοιωτία

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γεωλογικές εκθέσεις, στα πλαίσια εκπόνησης Τεχνικής μελέτης Έρευνας Λατομικών χώρων 1, 2, 3 και 4 Βιομηχανικού Ορυκτού,  της εταιρείας στη θέση ¨ΣΤΡΑΖΤΑ¨ της Τ.Κ Κέλλης Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας. 

¨ΕΡΓΟΝ  ΑΤΤΕΒΕ¨

Γεωλογική μελέτη στα πλαίσια του έργου ‘’Μελέτες αποκατάστασης Εθνικής οδού εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων’’

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Υπηρεσίες Γεωλόγου για την οργάνωση και επίβλεψη Γεωτεχνικής έρευνας, με την εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων μήκους 570 μέτρων, στο λατομείο Αρτίμες, περιοχή Δρέπανου Αχαίας

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΕ

Υπηρεσίες Γεωλόγου (οργάνωση – επίβλεψη – αξιολόγηση γεωτεχνικής έρευνας), στα πλαίσια του Έργου ‘’Μελέτη  Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Καλυβίων Δήμου Τρικάλων’’

ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τεχνικογεωλογική μελέτη σε χώρο 700 στρεμμάτων, για την καταλληλότητα ή μη των προς απόληψη γεωλογικών υλικών για υλικά κατασκευής οδοποιίας, στη Ροδιά Αχαίας.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Γεωλογική έρευνα-μελέτη για το έργο εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων 2 MW στη θέση Δένδρι Αγ. Αθανάσιου, Δήμου Ορχομενού, Ν. Βοιωτίας

ENOLIA ΑΕ

Γεωλογική Έκθεση, στα πλαίσια Τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Παλαιοσταφίδα Δήμου Ακράτας, Ν. Αχαίας

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ

Γεωλογικές Μελέτες
Ελευθέριος Ζερβός | GeoExpert, Γεωλόγος MSc | Περιβαλλοντολόγος
Close Search Window