Γεωλόγος Msc
Περιβαλλοντολόγος

Ελευθέριος Ζερβός

Είναι Πτυχιούχος Γεωλόγος από Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αποφοίτηση το 1994.

Το 2020 αποφοίτησε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντικείμενο Διαχείριση Αποβλήτων.

 

Η ατομική επιχείρηση Ελευθέριος Ζερβός | Geo eXpert δραστηριοποιείται στα παρακάτω μελετητικά αντικείμενα:

  • Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά – Γεωφυσικά, πτυχίο Γ.
  • Περιβαλλοντικά, πτυχίο Β.
  • Γεωτεχνικά, πτυχίο Α.

Η εταιρεία αναπτύσσεται διαρκώς με επιστημονική και υλικοτεχνική αναβάθμιση, προωθώντας συνεργασίες με μεγάλες και μικρές Τεχνικές Εταιρείες του Ελληνικού χώρου, καθώς και Δημόσιους Φορείς, παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις.

ΦΩΤΟ 2

Γνώσεις | Πορεία

Το 1988 εισέρχεται στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Το 1994 γίνεται πτυχιούχος Γεωλογίας με φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Τα έτη 1998-2000 εργάζεται ως γεωλόγος στο Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), στους τομείς Ενεργειακών Πρώτων Υλών και Υδατικών πόρων και Περιβάλλοντος.
Η εταιρεία Ελευθέριος Ζερβός | Geo eXpert είναι σε λειτουργία πάνω από 22 έτη, από 1/4/2001, όπου ξεκινά με την έκδοση μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες μελετών Γεωλογικά –Υδρογεωλογικά – Γεωφυσικά και Περιβαλλοντικά.
Το έτος 2002 παρακολουθεί επιτυχώς μαθήματα στη Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Το 2009, μετά από την εκπόνηση σημαντικού αριθμού Περιβαλλοντικών μελετών, αναβαθμίζει το Περιβαλλοντικό αντικείμενο από Α’ σε Β’, έχοντας τη δυνατότητα να αναλάβει μελέτες του Δημόσιου Φορέα με μεγαλύτερη εμπειρία.
Το 2013 παρακολουθεί σεμινάριο με θέμα ArcGIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών), αναβαθμίζοντας τις γνώσεις του σε προγράμματα υπολογιστή για καλύτερη σχεδίαση και παρουσίαση χαρτών στα πλαίσια εκπόνησης μελετών.
Το 2014, μετά από την εκπόνηση σημαντικού αριθμού Γεωλογικών – Υδρογεωλογικών – Γεωφυσικών μελετών, αναβαθμίζει το Γεωλογικό αντικείμενο από Α’ σε Β’, έχοντας τη δυνατότητα να αναλάβει μελέτες του Δημόσιου Φορέα με μεγαλύτερη εμπειρία.

Το 2016 ξεκινά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντικείμενο Διαχείριση Αποβλήτων. Η μεταπτυχιακή εργασία του είχε θέμα :
‘Σχεδιασμός προστασίας υπόγειων υδάτων με μεθόδους καθορισμού ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας. Μελέτη Περίπτωσης: Υδρευτικές γεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου’.
Το 2020 αποφοίτησε με βαθμό άριστα (9,05).

Το 2022, μετά από την εκπόνηση σημαντικού αριθμού Γεωλογικών – Υδρογεωλογικών – Γεωφυσικών μελετών, αναβαθμίζει το Γεωλογικό αντικείμενο από Β’ σε Γ’.

Όραμα | Αξιόπιστες Λύσεις

Όραμα
Το σημαντικότερα στοιχεία που διέπουν την ατομική επιχείρηση Ελευθέριου Ζερβού, είναι η αγάπη για το μελετητικό αντικείμενο, ο σεβασμός προς τους συνεργάτες, πελάτες, με σκοπό την καλύτερη ποιοτικά υπηρεσία, την εργασία για το αμοιβαίο όφελος.
Με γνώμονα αυτά τα σπουδαία χαρακτηριστικά πορευόμαστε με πυξίδα την αλήθεια, τη δεξιότητα, την καλή επικοινωνία, την προσαρμογή σε νέες συνθήκες εργασίας, την ταχεία εκτέλεση των εργασιών, τη
σύνεση, την ευγνωμοσύνη για την ανάληψη νέων εργασιών.
Συνάμα, κατά το πέρασμα του χρόνου βελτιωνόμαστε μέσω της αναζήτησης νέων τεχνολογιών, επιστημονικών όρων, θεωριών και πρακτικής εξάσκησης.
Όλα αυτά διέπουν το όραμά μας, το οποίο μας οδηγεί σε μια καλύτερη επιστημονική κατάρτιση, εξειδίκευση σε νέα επιστημονικά πεδία που όλα συνάδουν στο ζητούμενο του σχεδιασμού τεχνικών έργων με γνώμονα την περιβαλλοντική προστασία της γης και το καλό όλων των μερών συνεργασίας.


Αξιόπιστες λύσεις
Η αγάπη για την εργασία μας στα αντικείμενα ενασχόλησης των Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών μελετών μας οδηγεί με ασφάλεια στην επίλυση τεχνικών ζητημάτων που τίθενται σε εμάς από μεγάλες και μικρές Τεχνικές Εταιρείες, καθώς και Δημόσιους Φορείς.
Η τελειότητα και η αγαστή συνεργασία για την εκπόνηση κάθε νέου έργου επίσης συντελεί στην άρτια ανάπτυξη κάθε επιστημονικού πεδίου αρμοδιότητάς μας, με αποτέλεσμα το τελικό σχέδιο να διανθίζεται από αξιόπιστες λύσεις που επιζητεί κάθε πελάτης και συνεργάτης μας.

Ελευθέριος Ζερβός
Ελευθέριος Ζερβός | GeoExpert, Γεωλόγος MSc | Περιβαλλοντολόγος
Close Search Window